AFP er en lunefull ordning

AFP er en lunefull ordning
23/10/2019 Ingen kommentar Økonomi Solveig Langmoen Kalbakk

Avtalefestet pensjon (AFP) er en flott pensjonsordning for personer som ønsker å fratre sin stilling fra fylte 62 år.

Det finnes en ordning for privat ansatte, og en for offentlig ansatte. Her tar vi for oss privat sektor.

For å kunne få denne pensjonen, må du fylle visse kriterier. Disse har ikke alle vært klar over, og har fått negativt svar på sin søknad om AFP.

Kvalifikasjonskravene som gjelder for privat sektor er så spesielle at man for tiden jobber med en løsning som passer bedre både for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Reglene skal være ferdige i 2020.

For å kunne få AFP (i privat sektor) må du:

  • ha jobbet i en bedrift med AFP-ordning i syv av de siste ni årene før du fyller 62 år.
  • de siste tre årene hatt en stilling på minst 20 prosent, og hatt en inntekt på over 1 G (grunnbeløpet i folketrygden)
  • jobbe hos en arbeidsgiver som har AFP-ordning når du starter å ta ut AFP

Disse kravene er absolutte, og fravikes derfor ikke. Her kan man ikke komme med én måned for lite i ansiennitet, for eksempel.

Det er disse kravene, som gjør ordningen uforutsigbar, som har ført til at man nå har satt seg ned for å forhandle fram endringer i reglene. Dette kan føre til at utbetalingene blir noe lavere for de som ikke har full opptjening. Men det endelige resultatet foreligger altså ikke før i 2020.

Les mer om ordningen her.

Her kan du lese mer om AFP i offentlig sektor.

Photo by m0851 on Unsplash

Tags
Om forfatteren

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *