Kategori: Samfunn

Kategori: Samfunn

Fake news eller sannhet
29/08/2019 Samfunn Solveig Langmoen Kalbakk

Gjennom ulike medier blir vi daglig presentert for utsagn om mye og mangt. Tradisjonelt tror vi på det vi leser og hører. Det står jo i avisa! I løpet av

Les mer
Parlamentarisme
24/08/2019 Samfunn Solveig Langmoen Kalbakk

Hverdagen er full av store ord, som vi kanskje ikke helt forstår. La oss ta for oss et ord som er spesielt aktuelt i disse dager, der Regjeringen har holdt

Les mer