De syv dødssyndene

De syv dødssyndene
04/10/2019 Ingen kommentar Samfunn Solveig Langmoen Kalbakk

Selv om disse syndene ble utkrystallisert for 1500 år siden, er de like aktuelle i dag. Kanskje spesielt levendegjort gjennom NRK sin serie Exit.

En dødssynd er i følge Det nye Testamentet en synd som medfører tapet av Guds nåde.

Den katolske kirke skiller mellom dødssynder og svakhetssynder, hvorav de sistnevnte er mindre alvorlige enn dødssyndene.

Den protestantiske kirken har ikke dette skillet.

La oss se på dødssyndene:

  1. Hovmod – overdreven stolthet og selvhevdelse med ringeakt for andre. Det motsatte er ydmykhet.
  2. Misunnelse – en følelse hvor man ikke unner et annet menneskes egenskaper, status, evner, anseelse eller eiendeler. Følelsen kan bli utløst ved at personen sammenligner seg selv med et eller flere andre mennesker.
  3. Vrede – substantiv (berettiget, rettferdig) sinne, forbitrelse, harme, Guds forbitrelse (over menneskenes ondskap) med påfølgende straff.
  4. Latskap – å være lat, det vil si det å ikke ville anstrenge seg og arbeide, men være treg og doven.
  5. Gjerrighet – Grådighet og griskhet er andre betegnelser på slik syndefull adferd. I dette ligger også illojalitet, svik, og forræderi for å oppnå personlige fordeler.
  6. Fråtseri – Et religiøst ordtak sier at man trer inn i fråtseriet når man krever mer nytelse fra en ting enn det den var skapt for.
  7. Utukt – en betegnelse som i første rekke er brukt og dels brukes i bibelsk, religiøs og juridisk sammenheng om seksuelle handlinger. Handlingene det refereres til kan stride mot gjeldende moral eller norm for sedelighet eller anstendighet.

Vi kan kanskje enes om at alle sju, eller også hver og en av dødssyndene er med på å gjøre oss til dårligere mennesker. De behøver heller ikke tolkes i bibelsk forstand for å være aktuelle å ta avstand fra for et velfungerende, godt samfunn.

I likhet med de ti bud er også disse dødssyndene (fraværet av dem) å betrakte som ledestjerner for et godt liv.

Photo by JOSHUA COLEMAN on Unsplash

Tags
Om forfatteren

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *