Parlamentarisme

Parlamentarisme
24/08/2019 Ingen kommentar Samfunn Solveig Langmoen Kalbakk

Hverdagen er full av store ord, som vi kanskje ikke helt forstår. La oss ta for oss et ord som er spesielt aktuelt i disse dager, der Regjeringen har holdt på å kaste seg selv over uenighet om bompenger.

I følge Store Norske Leksikon er parlamentarisme en politisk styreform. Den tilsier at en regjering sitter så lenge flertallet i nasjonalforsamlingen (Stortinget) tillater det.

Johan Sverdrup regnes som parlamentarismens grunnlegger i Norge. Han dannet den første flertallsregjeringen i 1884.

I dag (2019) har Norge en flertallsregjering bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Disse fire partiene utgjør dermed også flertallet i Stortinget. Dermed er flertallet sikret for alle saker som foreslås for vedtak i Stortinget. I hvert fall i teorien. Denne flertallsregjeringen er blitt satt på prøve av ulike synspunkter innad i Regjeringn.

Parlamentarismen innebærer ansvar, både skjønnsmessig ansvar gjennom politiske beslutninger og konstitusjonelt ansvar. Rettsnormene for det konstitusjonelle ansvaret ligger i Grunnloven (1814).

Lenken om parlamentarismen fra Store Norske Leksikon gir en mer detaljert og omfattende innføring i styreformen.

Photo by Ferran Feixas on Unsplash

Tags
Om forfatteren

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *